KH Automotive Technologies(Zhejiang)Co.,Ltd.

Adress:18-2 Gongye Road,Nantaihu High-tech Industrial Park,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang

COO Moble:13587212724

Email:info@khat.com.cn